Section:

Numbers

20

dvadtsyat'


30

tridtsyat'


40

sorok


50

p'yatdesyat'


60

Å¡istdesyat'


70

simdesyat'


80

visimdesyat'


90

dev'yanosto


100

sto


200

dvisti